Test – Geçmiş zaman soru cümleleri

Sonuç:

-

Tebrikler.

Share your score!
Tweet your score!

Verilen kelimelerle geçmiş zamanda soru cümleleri oluşturun.

#1 you / sleep

#2 Hikmet / go/ university

#3 you / have / breakfast

#4 What time / you / get up

#5 What / Arif / study

#6 Where / they / go

#7 what / mother / cook

#8 you / see / thief

#9 who / write / “Efruz Bey”?Özne sorusu - özne olması gereken yere soru getirilir.

#10 who / police / catch?Bu ise nesneyi soruyor. Her zamanki kurallar geçerli.

Bitir

TEST