Test – Geniş Zaman Soru Cümleleri 1

Teste başlamadan önce isterseniz;

Sonuç:

-

Tebrikler.

Konuyu ve örnekleri gözden geçirebilirsiniz.

Share your score!
Tweet your score!

Kelimelerle geniş zaman soruları oluşturun.

#1 people + eat + bananas

#2 bears + drink + milk

#3 men + propose + marriage

#4 Haşim + Cemile + love

#5 you + speak + English

#6 What + you + do?Ne iş yaparsın? / İşin ne?

#7 What time + you + get up

#8 where + kangaroos + live

#9 Turkish people + speak + English

#10 Ahmet + like + football

Bitir

TEST