Resimli Test – Zamirler

Görsel konu anlatımı bu bağlantıda.

Sonuç:

-

Aferin.

Konuyu tekrar gözden geçirebilirsin.

Share your score!
Tweet your score!

Aşağıdaki zamir hangi resimdeki boşluğa uyar?

#1 he

#2 she

#3 it

#4 you

#5 they

#6 them

#7 I

#8 me

#9 him

#10 her

Bitir

TEST